Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Начальник відділу:

Чепелюк Наталія Анатоліївна

Телефон: (03854) 3-18-31
                              3-00-15
Місце знаходження: провулок Подільський,2
1 та 4 кабінети
 
Спеціалісти відділу:
 
  • Будашкіна Інна Миколаївна       
заступник начальника відділу координації  суб'єктів, що надають соціальні послуги;
 
 
  • Третяк Любов Борисівна

завідувач сектору з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю відділу координації
суб'єктів, що надають соціальні послуги;


 
  • Гусар Ірина Степанівна

головний спеціаліст сектору з питань питань соціальної роботи 
з сім'ями, дітьми та молоддю відділу координації суб'єктів, що надають  соціальні послуги;

 

  • Атласюк Леся Іванівна

головний спеціаліст сектору з питань питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю відділу координації
суб'єктів, що надають  соціальні послуги.

  • Заграюк Леся Леонідівна

головний спеціаліст відділу координації суб'єктів, що надають  соціальні послуги.

 

  • Романюк Олена Юріївна
головний спеціаліст сектору з питань питань соціальної роботи 
з сім'ями, дітьми та молоддю відділу координації суб'єктів, що надають  соціальні послуги;  • Гудзь Ольга Юріївна

головний спеціаліст відділу координації суб'єктів, що надають  соціальні послуги.

Повноваження відділу:
- Координує, контролює, у межах своїх повноважень, та забезпечує виконання програм з питань сім'ї, оздоровлення та соціального захисту населення міської територіальної громади;
- Організовує надання соціальних послуг, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
- Виявляє та здійснює оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, визначає види соціальних послуг та забезпечує, в межах своїх повноважень, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем сімей;
- Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
- Проводить соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
- Здійснює соціальне супроводження прийомних сімей;
- Організовує та забезпечує збір документів на виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
- Приймає заяви та призначає грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;
- Здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дітей і створенням належних умов для їх повноцінного утримання та виховання, шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей.
- Проводить обстеження матеріально – побутових умов одиноких матерів із зазначенням інформації про факт спільного проживання  дитини з матір’ю.
- Координує проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;
- Забезпечує підбір дітей та підготовку необхідних документів для направлення на оздоровлення за рахунок державного бюджету до МДЦ "Артек", ДП УДЦ "Молода гвардія";
- Забезпечує підбір дітей та підготовку необхідних документів для направлення на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок обласного бюджету.
- Забезпечує виконання програм і заходів щодо дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидію домашньому насильству, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, підприємствам, установам та організаціям з вище зазначених питань.
- Проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координує заходи реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками.
- Встановлює статус “Багатодітної сімї”, веде облік багатодітних сімей, збір, аналіз та узагальнення відомостей від структурних підрозділів про кількість та стан життєдіяльності багатодітних сімей та готує інформаційно-аналітичні матеріали.
- Видає посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.
- Забезпечує діяльність координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, координаційної ради з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей міста та міжвідомчої робочої групи з питань протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
- Розглядає заяви жителів громади та субєктів соціальної роботи щодо отримання соціальних послуг і повідомляє про прийняте  рішення щодо їх надання.
- Забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в установленому законодавством порядку.
- Узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення громади у соціальних послугах, проводить моніторинг надання соціальних послуг, подає звітність  у встановлені
 При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2021 рік


Платформа XClin