Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок


Публічна інформація – будь яка інформація (задокументовано або відображена у будь якому виді на будь яких носіях), що була отримана (створена) в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків.

Окрім інформації з грифом «Конфіденційно», «Таємно», «Службова інформація»  доступ до якої регламентований окремими нормативно-правовими актами, та інформації, що захищається відповідно до закону України  «Про захист персональних даних».

Право на доступ до публічної інформації гарантується: 

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;
4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
 
Основні принципи забезпечення доступу до публічної інформації 
1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати: 
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; 
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит) 
3) підпис і дату.


Доступ до публічної інформації надається у відповідь на інформаційний запит.


 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «31» травня 2011р. № 292/2011-р м. Старокостянтинів
 
На підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
 
1. Затвердити зразок форми запиту на інформацію (додається).
2. Визначити Чайку К.І., головного спеціаліста загального відділу виконавчого комітету міської ради, відповідальною особою з питань запитів на інформацію.
3. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями приміщення друкарського бюро виконавчого комітету міської ради.
4. Заступникам міського голови, керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради у межах компетенції:
 
1. надавати достовірну, точну та повну інформацію запитувачам, у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації;
2. забезпечити оприлюднення та оперативне оновлення інформації, зазначеної у ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
3. забезпечити створення системи обліку документів, що знаходяться у володінні виконавчого комітету міської ради та його структурних підрозділів і містять публічну інформацію, обов’язкову реєстрацію у цій системі таких документів, надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації;
4. сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням виконавчим комітетом міської ради доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М.
 
Міський голова                                                                                                     Микола Мельничук


Зразок інформаційного запиту.При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2021 рік


Платформа XClin