Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

 

Управління у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності та зайнятості населення, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування та соціального захисту населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.
 • забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, про соціальне страхування та пенсійне забезпечення, здійснення соціального обслуговування населення;
 • здійснення контролю за призначенням і виплатою соціальних пенсій;
 • призначення та виплата соціальних допомог, встановлених законодавством, призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу., твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • здійснення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, громадськими організаціями комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку;


Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
 • Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилання мотивацій до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
 • Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері, стан роботи щодо укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових спорів; здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, доповнень до них;
 • Бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради, громадськими організаціями реалізацію заходів регіональної програми з питань охорони праці, впровадження регіональної системи запобігання травматизму невиробничого характеру; сприяє впровадженню безпечних виробничих процесів, устаткування;
 • Забезпечує діяльність відповідної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, комісій у справах альтернативної служби та комісій з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про соціальний захист населення, за охороною праці та своєчасною і не нижче встановленого дер кавою мінімального розміру оплатою праці;
 • Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також якісне проведення атестації робочих місць;
 • Бере участь у розслідуванні нещасних випадків відповідно до законодавства, веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та заподіяної ними шкоди;
 • Організовує роботу з наданням пільг ветеранам війни і праці та інвалідам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива
 • Забезпечує надання адресної цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, а також допомоги сім'ям з дітьми;
 • Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати інвалідам війни на бензин, технічне обслуговування автомобілів, транспортні послуги, а також надає грошові компенсації вартості санаторно-курортного лікування;
 • Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;
 • Видає пенсійні посвідчення, посвідчення учасників війни, посвідчення «Ветеран праці»;
 • Організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці. їх санаторно-курортне лікування, надання протезно-ортопедичної допомоги, забезпечує інвалідів транспортними засобами в установленому порядку;
 • Здійснює обробку документації засобами типових інформаційних технологій підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Мінпраці, а також єдине комп’ютерне, інформаційне і телекомунікаційне середовище;
 • Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що віднесені до компетенції управління, вживає заходів до усунення чинників, які викликають скарги;
 • Дає роз'яснення громадянам нормативно-правових актів та інформує населення з питань, що належать до компетенції управління через засоби масової інформації.
   


При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2021 рік


Платформа XClin