Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Новини Соц.Центрів

Звіт про проведення зовнішньогомоніторингунадання та оцінки якості соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування(надання соціальних послуг)

Звіт
про проведення  зовнішньогомоніторингунадання та оцінки якості соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» 
в територіальному центрі соціального обслуговування(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №449 «Про затвердження Порядку  проведення моніторингу надання  та оцінки якості соціальних послуг» та  наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», розпорядження  міського голови від 07 липня 2020 року №186/2020-р
«Про проведення зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості  соціальних послуг,соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»   було організовано та проведено зовнішній моніторинг надання та оцінки якості  соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради протягом серпня 2020 року. 
  Метою  проведення зовнішнього моніторингу надання  та оцінки якості  соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради є:
удосконалення діяльності  надавача соціальних послуг;
підвищення рівня професійної компетенції персоналу надавача  соціальних послуг;
виявлення  та обговорення  проблем,що гальмують розвиток  надання соціальних послуг;
виявлення та виправлення  недоліків надання соціальних  послуг надавачем  соціальних послуг;
підвищення якості соціальних послуг.
  При проведенні зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості  соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради   комісії було надано результати  внутрішньої оцінки та інші документи необхідні для проведення оцінки.       
  Відповідно до плану та графіку роботи комісії з проведення зовнішнього моніторингу надання  та оцінки якості  соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради проведено анкетування та його аналіз. 
В анкетуванні взяли участь 50 отримувачів соціальної  послуги «натуральна допомога».   Опитування проводили члени комісії з проведення зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості  соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Опитування здійснювалось у телефонному режимі. Результати опитування оформлені у таблицях.
  При проведенні зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості  соціальних послуг,соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради застосовувалися показники якості соціальної послуги такі, як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.
1)  Адресність та індивідуальний підхід:згіднозверненьгромадянвизначеноіндивідуальні потреби у соціальнихпослугах (100%). Всіособовісправи  сформовано відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Державних стандартів, Наказу Міністерства соціальної політики України №429 від 09 липня 2020 року «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», щовідповідаєіндивідуальним потребам отримувачівсоціальноїпослуги «натуральна допомога».
2) Результативність:згідно оцінки результатів аналізу проведеного анкетування100%  отримувачів  соціальної послуги «натуральна допомога» задоволеніотриманоюсоціальною послугою «натуральна допомога», щовідображаєтьсяпокращеннямемоційного, психологічного, фізичного стану. Спеціалісти, які відповідально ставляться до виконання своїх посадових обов’язків, та яких позитивно оцінюють отримувачі соціальних послуг відзначаються подяками та грамотами від виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Департаменту соціального захисту населення, директора територіального центру, профспілки соціальних працівників; протягом року, за результатами роботи виплачувалися премії відповідальним та сумлінним працівникам установи.
3)  Своєчасність:
Рішення про надання соціальної  послуги «натуральна допомога»  чи відмову у її наданні приймається  управлінням соціального захисту населення з моменту звернення (подачі заяви). 
4)  Доступність та відкритість:
Розташування територіального центру є вдалим, він знаходиться в центрі міста Старокостянтинів.При  вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Всі отримувачі соціальних послуг  за потребою можуть отримати інформацію  про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг  в територіальному центрі або на сайті управління соціального захисту населення  та на сторінці  в соціальній мережі Фейсбук.
5)  Повага до гідності отримувача соціальної послуги:
Під час проведення зовнішнього моніторингу надання та оцінки якості  соціальних послуг, соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради згідно анкет, отримувачі соціальних послуг задоволені  результатом наданої їм послуги. 
  Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ввічливо та коректно ставляться до клієнтів  центру під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків.  
  Працівники дотримуються правил і норм професійної етики; при спілкуванні з отримувачами соціальних послугуважні, стримані, ввічливі; поважають гідність громадян, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігають в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян. 
За результатами  проведення зовнішнього моніторингу  надання та оцінки якості соціальних послуг,соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради порушень щодо не виконання своїх посадових обов’язків працівниками не виявлено.
6) Професійність:
Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства.
Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”. 
На всіх працівників ведуться особові справи з наявністю документів.
За результатами проведеного зовнішнього моніторингу надання  та оцінки якості соціальних послуг,соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  комісією рекомендовано:
 - для покращення якості  надання соціальних послуг та в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази  територіального центру;
- оптимізувати роботу щодо додаткового залучення до отримання соціальних послуг незахищених вразливих верств населення до моменту виходу із складної життєвої ситуації та на час поширення на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS- CoV-2.
- оприлюднити інформацію щодо проведеного зовнішнього моніторингу надання  та оцінки якості соціальних послуг,соціальної послуги «натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та на сторінці територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у мережі Facebook.
  Працівники, що надають  соціальні послуги забезпечені  спецодягом  та необхідним   інвентарем  для якісного надання соціальних послуг:   рукавицями, масками  та дезінфікуючими засобами для дотримання карантинних вимог згідно постанови Кабінету Міністрів  України №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS- CoV-2».
 
Висновки анкетування
В опитуванні  взяли участь представники жіночої статі -  44 особи (86,4%), чоловічої статі – 6 осіб (13,6%).
Одержувачі соціальних послуг  задоволені тим,що їм своєчасно надають соціальні послуги. Їх влаштовують результати роботи працівників відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Послуга «натуральна допомога» відповідає індивідуальним потребам. Одержувачі соціальної послуги задоволені ставленням працівників відділення. Конфліктних ситуацій з надавачами соціальних послуг у одержувачів соціальних послуг не виникало.
Показники якостінадання соціальних послуг та критерії дотримання цих показників оцінено за рівнем «добре».
При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin