Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Як контролювати стан охорони праці на підприємстві

 
 
Контроль за станом охорони праці (далі - контроль) – один із найважливіших складників системи управління охороною праці підприємства. Його мета – виявити відхилення від норм в умовах праці; перевірити, як працівники виконують свої обов’язки з охорони праці;запобігти технологічним порушенням, нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим надзвичайним подіям на виробництві.
Контроль мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. У створенні безпечних умов праці на підприємстві значну роль також відіграє громадський контроль, який проводять громадські інспектори з охорони праці.
Основні види контролю відокремленого підприємства:
- триступеневий адміністративно-громадський контроль;
- оперативний контроль керівників робіт та інших відповідальних осіб підприємства – наприклад, служби охорони праці (СОП);
- контроль вищої організації;
- контроль місцевих органів влади (органів самоврядування);
- відомчий контроль;
- громадський контроль;
- контроль органів державного нагляду.
Триступеневий адміністративно-громадський контроль проводять на трьох рівнях управління:
- І рівень – начальник виробничої дільниці, зміни, бригадир (майстер бригади) спільно з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці перевіряють стан охорони праці на виробничій дільниці;
- ІІ рівень – начальник об’єкта, цеху, підрозділу, служби спільно зі спеціалістами відповідних служб цеху – механіком, електриком, технологом – перевіряють стан охорони праці;
- ІІІ рівень – стан охорони праці на підприємстві перевіряє комісія, до складу якої входять: керівник або уповноважений заступник керівника підприємства (голова комісії), керівник СОП, голова профкому (уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), керівник медичної служби, працівник пожежної охорони та головні спеціалісти підприємства – головний технолог, головний механік, головний енергетик.
Керівник підприємства може розробляти власну схему адміністративно-громадського контролю. Так, на малих підприємствах ІІ ступінь контролю можна не проводити, а потрібні тільки І та ІІІ ступені контролю. На великих підприємствах із самостійними структурними підрозділами, розташованими на значних відстанях та в різних населених пунктах, періодичність ІІ та ІІІ ступенів контролю можна збільшити.
Триступеневий контроль організовує керівник підприємства. Координує контроль на підприємстві керівник СОП та голова профспілкового комітету (за наявності). Керівник СОП контролює виконання вимог охорони праці в усіх структурних підрозділах та службах підприємства.
Контроль підприємства передбачає планування робіт з охорони праці – перспективне (на рік) та оперативне (на місяць, квартал), зі складанням графіка перевірок. Триступеневий контроль не виключає проведення адміністративного контролю щодо виконання функціональних обов’язків посадових осіб підприємства.
Як часто проводити контроль, визначає керівник підприємства за погодженням із трудовим колективом. Це насамперед залежить від ступеня небезпеки виробництва. Наприклад, періодичність контролю на підприємстві з виробництвом:
- високого ступеня ризику: І ступінь – щоденно; ІІ ступінь – щотижня; ІІІ ступінь – щомісячно;
- середнього ступеня ризику: І ступінь – щотижня (щодекадно); ІІ ступінь – щомісячно; ІІІ ступінь – щоквартально (такий контроль можна умовно назвати поточним).
В інших випадках – зокрема у структурних підрозділах, не пов’язаних з експлуатацією засобів виробництва підвищеної небезпеки (бухгалтерія, відділ технічного забезпечення, планово-виробничий відділ) – доцільність триступеневого контролю та його періодичність визначає керівник підприємства.
Державний нагляд за охороною праці на підприємстві здійснюють представники державних органів контролю. У перевірках, які проводять представники цих органів на підприємстві, мають брати участь керівник СОП та керівники підрозділів, які перевіряють.
Контроль на підприємстві або у відокремленому структурному підрозділі можна поділити на вибірковий (цільовий), періодичний та оперативний (поточний). Характеристику цих видів контролю наведено в додатку 1.При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin