Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Завершальний етап атестації робочих місць за умовами праці: 10 важливих кроків

 За результатами атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація) призначають пенсії за віком на пільгових умовах, а також пенсії, що можуть встановлювати підприємства та організації власними коштами. На це вказує пункт 2 постанови КМУ від 01.08.1992 № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” (далі – Порядок № 442).
Окрім того, за результатами атестації вживають заходів, щоб поліпшити умови праці, встановити пільги та компенсації, передбачені законодавством.
Тож важливо, щоб атестацію провели якісно та об’єктивно, адже від її результатів залежить соціальний захист і здоров’я працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.
Слід розглянути 10 важливих кроків, які необхідно здійснити на підприємстві на завершальному етапі атестації.
Крок 1. Ознайомити працівників з Картами умов праці.
 Карта умов праці є документом, що узагальнює результати атестації. Вона містить інформацію про фактичний стан умов праці на робочому місці, пільги й компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, а також рекомендації, як поліпшити умови праці та оздоровити працівників.
Зі змістом Карти умов праці ознайомлюють під розпис працівників, зайнятих на відповідних робочих місцях. Підстава – Інструкція щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затверджена Мінпраці та МОЗ від 30.11.1992 № 06-41-48.
 Якщо Карту умов праці складено на декілька аналогічних робочих місць, то її мають підписати усі працівники, зайняті на цих робочих місцях.
Крок 2. Скласти наступні переліки:
- робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
- робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
- робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.
Також можна скласти Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких не підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством.
Переліки схвалюють на засіданні атестаційної комісії та додають до наказу по підприємству про результати атестації і до колективного договору.
Крок 3. Визначити заходи щодо поліпшення умов праці
 За результатами атестації атестаційна комісія розробляє План заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. При цьому вона має враховувати Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення, а також пропозиції від атестаційних комісій структурних підрозділів та окремих працівників.
До Плану вносять заходи, які можна впровадити без сторонніх організацій та фахівців. У ньому зазначають джерела фінансування заходів, терміни виконання і конкретних виконавців.
 На підприємстві розробляють Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійному захворюванню, аваріям і пожежам.
Крок 4. Розробити проект наказу про результати атестації.
Готують проект наказу про результати атестації як правило, голова атестаційної комісії разом із працівником відділу кадрів.
Крок 5. Підготувати документи для звіту.
 Член атестаційної комісії, який відповідає за ведення документації, готує документи, щоб звітувати на засіданні атестаційної комісії. Він ще раз уважно перевіряє, чи правильно їх оформили, чи підписали їх відповідальні особи.
До пакета документів входять усі матеріали атестації – накази, протоколи, договори, переліки, тощо.
Крок 6. Погодити результати атестації.
Атестаційна комісія підприємства має провести засідання, на якому потрібно:
- заслухати звіт про проведену роботу;
- схвалити необхідні переліки та План заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників;
- розглянути проект наказу про результати атестації.
 Підсумковий протокол засідання атестаційної комісії за результатами
атестації, підписаний головою атестаційної комісії, передають разом зі звітом про проведену роботу керівнику підприємства.
Крок 7. Видати наказ про результати атестації.
 Керівник підприємства на підставі звіту про проведену роботу і підсумкового протоколу засідання атестаційної комісії видає наказ, я якому надає оцінку проведеної роботи та затверджує її результати.
Крок 8. Внести записи до трудових книжок.
 Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника (ст. 48 Кодексу законів про працю України). 
 Якщо працівник має право на пільгову пенсію, запис у трудовій книжці роблять на підставі наказу, виданого за результатами атестації. Запис має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Показники, зазначені у Списках, обов’язково мають бути підтвердженими у Карті умов праці робочого місця. У трудових книжках їх можна записувати у дужках. Про це йдеться у пункті 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58.
Крок 9. Внести зміну до колективного договору.
 Результати атестації робочих місць є підставою, щоб внести відповідні зміни до колективного договору і додатків до нього. Відповідно до них установлюють пільги й компенсації працівникам за роботу із шкідливими і важкими умовами праці:
- пенсії за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2;
- щорічні додаткові оплачувані відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
- скорочену тривалість робочого тижня;
- безплатне забезпечення молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, лікувально-профілактичним харчуванням у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці.
 Зміни і доповнення до колективного договору вносять за взаємною згодою сторін, оформлюють протоколом (ст. 10, 14 Закону України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 № 3356). Тож протоколом можна схвалити не лише зміни до наявних додатків, а й затвердити нові додатки до колективного договору.
Крок 10. Забезпечити збереження матеріалів атестації.
 На підприємстві потрібно встановити порядок збереження матеріалів атестації, призначити відповідальних осіб за ведення справи “Документи з атестації робочих місць за умовами праці”.
Матеріали атестації є документами суворої звітності, їх зберігають на підприємстві протягом 50 років.
 Керівник підприємства відповідає за те, щоб своєчасно та якісно провели атестацію, та зобов’язаний забезпечити збереження матеріалів атестації протягом зазначеного строку. При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin