Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці?

 Коли оцінюють шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища під час атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація), враховують тривалість дії цих факторів упродовж робочого дня. 
 Від часу зайнятості працівника під впливом шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу залежить розмір пільг і компенсацій, їх передбачає стаття 7 Закону України “Про охорону праці”.
 Аби підтвердити право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016р. № 461  “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”, необхідно, щоб працівник був зайнятий на роботах із особливо шкідливими й особливо важкими чи зі шкідливими і важкими умовами праці повний робочий день. Під повним робочим днем розуміється виконання робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і № 2, не менше ніж 80% робочого часу.
 Отже, у розрахунок приймаються фактори, що діють на працівника протягом роботи не менше ніж 80% робочого часу. 
 Для надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці враховують показники, які діють на працівника під час роботи не менше ніж 50% робочого часу. Розмір доплат за умови праці розраховують залежно від тривалості дії шкідливого фактора. Підстава – Типове положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затверджене постановою Деркомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986р. № 387/22-78.
 Аби підтвердити право на скорочену тривалість робочого тижня, також важливо знати тривалість дії шкідливих виробничих факторів на працівника. Щоб встановити скорочену тривалість робочого тижня у деяких виробництвах, роботах, професіях (посадах), необхідно щоб зайнятість на роботах із шкідливими умовами праці становила повний робочий день, тобто 80% робочого часу, а для інших – достатньо не менше ніж 50% робочого часу.
 Для обліку робочого часу працівника, який працює під впливом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, використовують фотографію робочого дня. Під час атестації застосовують індивідуальну фотографію робочого дня – вивчають витрати робочого часу кожного працівника на конкретному робочому місці. Під фотографією робочого дня слід розуміти спостереження і послідовне фіксування часу, що витрачає працівник протягом робочого дня (зміни) на виконання операцій певного технологічного процесу та перерви у роботі із зазначенням їх тривалості й послідовності.
 За результатами фотографії робочого дня визначають середній час, за якого працівник перебуває у різних пунктах робочої зони, пов'язаний із необхідністю виконати обов’язки, які передбачає посадова інструкція. Окрім того, визначають тривалість операцій, під час яких на працівника впливають фактори виробничого середовища та трудового процесу. На підставі листа спостереження можна скласти фотографію робочого дня, щоб визначити право на пільги і компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці за результатами атестації.
 Якісні і правильні спостереження істотно впливають на підсумкову оцінку умов праці працівника. А це, своєю чергою, впливає на визначення права відповідних працівників на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги й компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
 Складання фотографії робочого дня, щоб установити тривалість дії на працівника шкідливих виробничих факторів, організовує атестаційна комісія. Вона складає повний перелік робочих місць, які підлягають атестації. Окрім того, залежно від характеристик технологічного процесу, обладнання, сировини, матеріалів атестаційна комісія вивчає і складає перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу, які потрібні оцінити на кожному робочому місці.
 Під час атестації комплексній оцінці підлягають усі шкідливі та небезпечні виробничі фактори, наявні на конкретному робочому місці. Тож скласти фотографії робочого дня тих робочих місць, які атестаційна комісія включила до переліку для проведення атестації, є першочерговим завданням. 
 За результатами спостережень оформлюють фотографію робочого дня. Нормативно-правові акти не передбачають її форми, тому на підприємстві фотографію робочого дня розробляють самостійно. Документи про проведення хронометражних робіт, до яких належить і фотографія робочого дня, необхідно зберігати на підприємстві протягом трьох років. Дані фотографії робочого дня заносять до графи 9 “Тривалість дії фактора % за зміну” Карти умов праці. Її форму наведено в Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженій Мінпраці і МОЗ від 30.11.1992р. № 06-41-48.
 Карта умов праці – це документ, який узагальнює результати атестації. На її підставі відповідне робоче місце відносять до одного з видів умов праці – з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; зі шкідливими і важкими умовами праці; зі шкідливими умовами праці – та визначають пільги й компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.   При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin