Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці?

Під час атестації робочих місць за умовами праці оцінюють шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища, враховують тривалість дії цих факторів упродовж робочого дня. 
Від часу зайнятості працівника під впливом шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу залежить розмір пільг і компенсацій. Їх передбачає стаття 7 Закону України “Про охорону праці”. 
1. Установлюємо пільги та компенсації
Аби підтвердити право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 або № 2, затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461, необхідно, щоб працівник був зайнятий на роботах із особливо шкідливими й особливо важкими чи зі шкідливими і важкими умовами праці повний робочий день. Під повним робочим днем слід розуміти виконання робіт, передбачених Списками, не менше 80% робочого часу, встановленого для працівників конкретного виробництва, професії чи посади.
Отже, у розрахунок приймають фактори, що діють на працівника протягом роботи не менше ні 80% робочого часу.
Для надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці враховують показники, які діють на працівника під час роботи не менше ні 50% робочого часу.
Розмір доплат за умови праці розраховують залежно від тривалості дії шкідливого фактора згідно Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22-78.
Аби підтвердити право на скорочену тривалість робочого тижня, також важливо знати тривалість дії шкідливих виробничих факторів на працівника. Щоб встановити скорочену тривалість робочого тижня у деяких виробництвах, роботах, професіях (посадах), необхідно щоб зайнятість на роботах із шкідливими умовами праці становила повний робочий день, тобто 80% робочого часу, а для інших-достатньо не менше ні 50% робочого часу.
2. Складаємо фотографію робочого дня       
Для обліку робочого часу працівника, який працює під впливом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, використовують фотографію робочого дня. Під час атестації застосовують індивідуальну фотографію робочого дня – вивчають витрати робочого часу кожного працівника на конкретному робочому місці. Фотографія робочого часу (дня) – це спостереження і послідовне фіксування часу, що витрачає працівник протягом робочого дня (зміни) на виконання операцій певного технологічного процесу та перерви у роботі із зазначенням їх тривалості й послідовності.
За фотографією робочого дня визначають:
- структуру робочого часу;
- тривалість дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища;
- важкість та напруженість трудового процесу;
- час зайнятості працівників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці.
Фотографію робочого дня складають, щоб:
- удосконалити організацію праці – усунути витрати і скоротити нераціональні витрати часу;
- установити нормативи підготовчо-завершального часу, часу для обслуговування робочого місця і перерв на відпочинок та особисті потреби;
- установити раціональне чергування роботи і відпочинку працівника протягом робочого дня;
- удосконалити організацію виробництва;
- установити норми обслуговування устаткування і нормативи чисельності працівників, виявити причини невиконання норм виробітку (часу) окремими працівниками;
- виявити втрати робочого часу і причини, які їх викликають;
- визначити, чи відповідають роботи, які виконує працівник, технологічному процесу;
- визначити час виконання кожної операції та встановити час дії шкідливих виробничих факторів, що впливають на працівника, коли він виконує ту чи іншу операцію.
Складання фотографії робочого дня передбачає три етапи:
- підготовка до спостереження;
- спостереження – вимірювання та послідовний запис витрат часу;
- оброблення результатів спостереження.
Під час підготовки до спостереження вивчають технологічний процес, організацію робочого місця та його обслуговування, технічні характеристики, режими роботи і стан обладнання.
При спостереженні вимірюють тривалість усіх робіт із урахуванням прийомів у роботі та перерв. Час і місце виконання кожної технологічної операції для зручності слід послідовно вписувати до листа спостереження у вигляді таблиці. Нормативно-правові акти не передбачають його форму, тому виконують й оформлюють лист спостереження у довільній формі.
За результатами фотографії робочого дня визначають середній час, за якого працівник перебуває у різних пунктах робочої зони, пов'язаний із необхідністю виконати обов’язки, які передбачає посадова інструкція. Окрім того, визначають тривалість операцій, під час яких на працівника впливають фактори виробничого середовища та трудового процесу. На підставі листа спостереження можна скласти фотографію робочого дня, щоб визначити право на пільги і компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці за результатами атестації.
Якісні і правильні спостереження істотно впливають на підсумкову оцінку умов праці працівника. А це, своєю чергую, впливає на визначення права відповідних працівників на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги й компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
Складання фотографії робочого дня, щоб установити тривалість дії на працівника шкідливих виробничих факторів, організовує атестаційна комісія. Вона складає повний перелік робочих місць, які підлягають атестації. Окрім того, залежно від характеристик технологічного процесу, обладнання, сировини, матеріалів атестаційна комісія вивчає і складає перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу, які потрібно оцінити на кожному робочому місці.
Під час атестації комплексній оцінці підлягають усі шкідливі та небезпечні виробничі фактори, наявні на конкретному робочому місці. Тож скласти фотографії робочого дня тих робочих місць, які атестаційна комісія включила до переліку для проведення атестації, є першочерговим завданням. 
За результатами спостережень оформлюють фотографію робочого дня. Нормативно-правові акти не передбачають її форму, тому на підприємстві фотографію робочого дня розробляють самостійно.
Дані фотографії робочого дня заносяться в Карту умов праці, яка є документом, що узагальнює результати атестації. На її підставі відповідне робоче місце відносять до одного з видів умов праці – з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; зі шкідливими і важкими умовами праці; зі шкідливими умовами праці – та визначають пільги й компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.      
  
   При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin