Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Видача приписів працівниками служби охорони праці підприємств.

 Відповідно до ст.15 Закону України “Про охорону праці” та розділу 4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004р. №255, спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів приписи за формою 1-ОП щодо усунення виявлених порушень, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.
 Припис складається у двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт (об'єкта, цеху), а другий залишається у служби охорони праці. 
 Приписи реєструють у службі охорони праці та зберігають протягом 5 років. Нормативно-правовими актами не передбачено реєстраційної форми приписів, тому на кожному підприємстві її розробляють самостійно.
 Згідно з розділом 4 Положення спеціалісти служби охорони праці мають право зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників, про що зазначаються у приписі. Зупинені роботи можуть бути поновлені з письмового дозволу працівника служби охорони праці після усунення вказаних порушень.
 Посадова особа підприємства, яка самовільно допустила експлуатацію зупиненого об'єкта, може бути притягнена до відповідальності згідно з законодавством.
 Приписи спеціалістів служби охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати лише керівник підприємства, якому підпорядкована служба охорони праці. В такому разі вся відповідальність покладається на керівника.
 У разі, якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється ставити підпис про одержання припису, спеціаліст служби охорони праці напроти напису “Припис одержав” робить запис “Від підпису відмовився” та зазначає дату. Припис з відповідним поданням направляють на ім'я керівника, якому підпорядковується цей керівник структурного підрозділу, або керівникові підприємства.
 При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin