Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Навчання з питань охорони праці посадових осіб.

 Відповідно до ст.18 Закону України “Про охорону праці” працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
 Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці визначається Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року № 15 та зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 року за №231/10511. 
Типовим положенням визначено такі види навчання: навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, проведення інструктажів з питань охорони праці, стажування (дублювання).
 Додатком 3 до п. 5.1 Типового положення визначений перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Першочергово навчанню з охорони праці підлягають посадові особи, наділені керівними та управлінськими функціями, а саме: керівник підприємства, заступник керівника, а також старші службові особи і керівники, які очолюють відокремлені підрозділи підприємства; директори та спеціалісти з технічної, інженерної, проектної та промислової безпеки; особи, відповідальні за розробку і впровадження заходів охорони праці на підприємстві; страхові експерти з охорони праці.
Кожна посадова особа (із зазначеного вище переліку) повинна проходити навчання з питань охорони праці: перед прийняттям на роботу; регулярно протягом подальшої трудової діяльності (раз у три роки). Для полегшеного пошуку роботодавцями матеріалів для ознайомлення службових осіб з галуззю охорони праці розроблено рекомендований план навчання (додаток 4 до п. 5.1 Типового положення).
Типовим планом охоплюються: нормативні та виробничі вимоги з охорони праці; санітарні та гігієнічні умови роботи; норми з управління пожежною безпекою та електричною безпекою; порядок надання домедичної допомоги потерпілим у разі настання аварій на виробництві тощо. 
Залежно від типу підприємства та сфери його діяльності, а також займаної посади, службова особа зобов’язана проходити навчання з охорони праці в одній з таких організацій: 
1. Головний навчальний центр при Держпраці. Послуги Центру призначені для навчання голів та заступників голів центральних та територіальних органів виконавчої влади, директорів великих компаній (штат яких перевищує 1 тис. осіб), кваліфікованих експертів та відповідальних за безпеку праці осіб, ректорів і викладачів вищих навчальних закладів. Окрім того, на Центр покладаються функції з координації і методичного супроводу інших уповноважених суб'єктів, які проводять навчання співробітників з питань безпеки праці.
2. Спеціально створені центри або окремі навчальні заклади, акредитовані для проведення навчання. Зазначені у цьому пункті установи проводять галузеві навчання для службових осіб з урахуванням специфіки їх роботи в компанії. Окрім того, навчальна програма таких центрів орієнтована на спеціалістів проектних, інженерних, технічних відділів, директорів компаній (з чисельністю меншою ніж 1 тис. працюючих), спеціалістів підрозділу з охорони праці.
3. Безпосередньо підприємство. Співробітники невеликих підприємств та посадові особи (що не зазначені в п. 1 та 2 вище), мають право проходити навчання з охорони праці в межах навчальних програм, що проводяться за місцем їх трудової діяльності. 
 Після завершення курсу посадові особи повинні перейти перевірку знань з безпеки праці за місцем навчання. Повноваження з перевірки знань посадових осіб покладаються на спеціально утворені комісії, до членів яких залучаються представники органів державного нагляду за охороною праці та представники профспілок. Організаційне забезпечення роботи комісії покладається на суб’єкт, який проводив навчання з охорони праці. 
Підставами для проведення додаткових навчань посадових осіб в галузі охорони праці є: зміна посади співробітника, розширення кола його трудових обов’язків та повноважень, переведення особи на іншу роботу, що вимагає особливої кваліфікації; необхідність оповіщення співробітника про зміни, внесені до нормативно-правових документів з охорони праці, або про зміни у виробничому процесі підприємства. Як правило, навчання, що проводяться з інформативною метою, організовують у формі лекцій чи семінарів; настання нещасного випадку на підприємстві, який завдав масових ушкоджень групі постраждалих осіб або призвів до смертельного результату. У таких випадках комісія, що здійснює перевірку обставин нещасного випадку, своїм розпорядженням зобов’язує осіб, визнаних винними у настанні небезпечного інциденту, пройти позачергову перевірку знань в сфері охорони праці протягом місяця з дня відповідного рішення комісії.При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin