Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Офіційно

Вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють експлуатацію навантажувачів.

З 12 жовтня 2018 року вступили в дію нові Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів (далі — Правила). Правила затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27 серпня 2018 року №1220 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за №1082/32534.
Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що займаються експлуатацією (використанням за призначенням, технічним обслуговуванням, ремонтом), переобладнанням (реконструкцією), обов’язковим технічним контролем (технічним оглядом), експертним обстеженням навантажувачів, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яку роботодавець повинен підтримувати на рівні, зазначеному в цих Правилах і в інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час використання навантажувачів.
Дія цих Правил поширюється на:
- вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронавантажувачі);
- навантажувачі з висувними вантажопідіймачем або вилами;
- навантажувачі з вилами, розміщеними між виносними опорами (лонжеронами);
- навантажувачі з платформою;
- навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається;
- навантажувачі з бічним узяттям вантажу (однобічні, двобічні, фронтально-бічні тощо);
- навантажувачі вилкові фронтальні та стрілові (з телескопічною стрілою);
- штабелеукладачі самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги);
- штабелеукладачі з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом підіймання, з підійманням ручною лебідкою);
- штабелеукладачі комбіновані.
Фахівцям з охорони праці важливо знати, що вимоги цих Правил не поширюються на:
- візки вантажні з підіймальним пристроєм;
- фронтальні, напівповоротні, перекидні одноковшові, вилкові та грейферні навантажувачі, оснащені важільною системою;
- снігонавантажувачі;
- багатоковшові навантажувачі та навантажувачі з лапами, що нагортають.
Відповідно до Правил навантажувачі, що надаються роботодавцем працівникам та використовуються ними за призначенням, мають бути технічно справними і відповідати:
- вимогам технічних регламентів, за умови виготовлення навантажувачів після дати обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на них;
- вимогам безпеки до навантажувачів, зазначеним у розділі VІ Правил, в нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, за умови виготовлення навантажувачів до дати обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на них (до 12 серпня 2013 року — дати обов'язкового застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62).
Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та зняття навантажувачів з обліку здійснюються територіальними органами Держпраці. 
Експлуатація незареєстрованих навантажувачів забороняється. 
Штабелеукладачі з ручним пересуванням, що не підлягають реєстрації, обліковуються суб’єктом господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг тощо) вони перебувають. 
Кожен навантажувач повинен мати журналу нагляду (паспорт).
Навантажувачі підлягають обов’язковому технічному контролю (технічному огляду). 
У разі досягнення навантажувачем призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) або закінчення продовжуваного строку безпечної експлуатації навантажувачі підлягають експертному обстеженню. 
Суб’єкт господарювання, який експлуатує навантажувачі і змінні вантажозахоплювальні пристрої до них, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію через організацію належного нагляду, технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю (технічного огляду) та ремонту власними силами або укладає договори з іншими суб’єктами господарювання на виконання зазначених робіт. Для цього суб’єкт господарювання: 
- призначає працівника, відповідального за технічний стан навантажувачів; 
- призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт навантажувачами; 
- призначає обслуговувальний і ремонтний персонал навантажувачів (водіїв навантажувачів, акумуляторників, вулканізаторників, монтувальників шин, слюсарів паливної апаратури тощо); 
- установлює порядок проведення щоденного обслуговування, періодичного технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог експлуатаційних документів; 
- забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом своїх обов’язків; 
- забезпечує ведення робіт за технологічними картами або проектами виконання робіт (далі - ПВР) навантажувачами; 
- ознайомлює відповідальних працівників із цими Правилами, а обслуговувальний і ремонтний персонал - з інструкціями з охорони праці.
Пересування навантажувачів територією підприємства має здійснюватися відповідно до встановленої схеми руху транспортних засобів і працівників територією підприємства. На схемі мають бути показані дозволені та заборонені напрямки руху, повороти, зупинки, в’їзди та виїзди тощо. Схема доводиться до відома всіх працівників і вивішується біля в’їзду на територію підприємства. 
Максимальна швидкість руху навантажувача територією, у виробничих та інших приміщеннях установлюється суб’єктом господарювання та не має перевищувати: 
10 км/год - територією підприємства; 
5 км/год - у виробничих та інших приміщеннях; 
3 км/год - на поворотах, під час в’їзду або виїзду з воріт, під час виїзду з-за рогу будинку (споруди), під час переїзду через залізничні колії, на перехресті шляхів, у місцях інтенсивного руху людей, під час руху заднім ходом.
Крім того, необхідно зазначити, що відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 року №1107 експлуатація навантажувачів здійснюється роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. 
Більш детально про вимоги до ремонту і переобладнання (реконструкції) навантажувачів, вимоги до обслуговуючого і ремонтного персоналу та інші особливості безпечної експлуатації навантажувачів можна знайти за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1082-18.При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2017 рік


Платформа XClin